Product menu


Our Product
www.zigmaact.comSOFTLINK – AUTOMATION For FUTURE.

A smart Solution to have a performance control system in a controlled budget. You can pay less with more result .

SOFTLINK is no 1, in SIMATIC COMPATIBLE SOLUTION. All parts is supplied with 2 years World Wide Warranty .

SOFTLINK GIVE YOU – S7 300 I/O , S7 200 I/O, POWER SUPPLY, CPU, Profibus Connector, Front Connector.

All is compatible with Siemens and VIPA. Satisfaction is Guarantee.


ทางเลือกสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ ประสิทธิภาพสูง ในราคาที่คุณชอบใจ

Softlink  เป็นSIMATIC COMPATIBLE อันดับ 1 ของโลก มาพร้อมกับการรับประกัน  2 ปี สามารถใช้งานร่วมกับ Siemens และ VIPA  ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ต้องแก้ไขอะไรทั้งสิ้น

ติดตั้งทั่วโลกกว่า  30 ประเทศ และได้รับรางวัลมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วโลก มีสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ มากมาย

ขายดีเพราะใช้งานได้เยี่ยมและท่านยังมีเงินเหลือในกระเป๋าอีกเยอะ

ลูกค้ามากมายใช้แล้วติดใจ มากกว่า 400 โรงงานชั้นนำในเมืองไทย และ กว่า 800,000 โรงงาน ทั่วโลกมั่นใจใช้ Softlink  ( ข้อมูล ปี 2009 )

ใช้งานง่าย ไม่ต้องแก้ไข แค่เสียบก็ใช้งานได้เลยContact US
Tel: +66 0 2 9152300
Fax:+66 0 2 9152323
Email: Piti@zigmaact.com
sac106_zigma@hotmail.com